Discipelen maken door het welzijn van mensen te bevorderen, gebruikmakend van strategieën uit de positieve psychologie.

RAP: Bijles en alfabetisering

Er is een verschil in kwaliteit tussen openbaar en privé onderwijs wat leidt tot ongelijkheid in Brazilië.

Daarom willen we gerechtigheid bevorderen door kinderen de mogelijkheid te bieden bij ons bijles te krijgen en zodoende alsnog leren lezen, schrijven en rekenen. We gebruiken hiervoor effectieve leermetodes en een liefdevolle benadering in een veilige omgeving.

Thuis en op school is hier vaak geen sprake van. We zien kinderen dan ook opbloeien als ze een poosje meedraaien, wat hun schoolresultaten ten goede komt.

Ook op sociaal gebied maken kinderen vaak een groei door. We leggen veel nadruk op samenwerken, door middel van spelletjes, maar ook samen activiteiten uitvoeren. Hierdoor leren ze vaardigheden als helpen, geduld hebben, respect en voor elkaar klaarstaan.

De eerste jaren van het programma kwamen kinderen pas als ze eigenlijk al hadden moeten leren lezen, schrijven en rekenen. We waren dus vooral bezig om de achterstand weg te werken.
Sinds vorig jaar ontvangen we kinderen daarom al in de kleuterleeftijd en worden ze voorbereid voor groep 3. We zien dat deze kinderen op het juiste niveau beginnen in groep 3 met als gevolg dat ze snel gealfabetiseerd zijn.

We maken al ons leermateriaal zelf en maken ook veel gebruik van spel en spelletjes, waardoor kinderen spelenderwijs leren. Kinderen krijgen les op hun niveau en we volgen hun leertempo.

Naast de schoolse activiteiten is er ruimte om te spelen in de speelkamer. Veel kinderen hebben thuis weinig tot geen speelgoed. De speelkamer staat vol met spelletjes, puzzels, constructie materiaal, verkleedkleren, poppen en knutselmateriaal. Ze mogen lekker hun gang gaan.

Ook gaan ze wekelijks knutselen, gymen en mogen ze spelen in het speeltuintje.
Tijdens het eet en drink moment lezen we een Bijbelverhaal voor en bidden we met elkaar.

RAP is van maandag tot en met vrijdag. Er is een ochtend- en een middaggroep voor kinderen tussen de 4 en 9 jaar. (Kinderen in Brazilië gaan halve dagen naar school). We werken met maximal 6 kinderen per leerkracht. We hebben daarom ruimte voor 24 kinderen in totaal.

TEENS

Wanneer kinderen 10 worden stromen ze door naar de tienergroep. Kinderen laten hier helaas al snel hun kindertijd achter zich.

De puberteit is een levensfase waarin vriendschap en deel van een groep zijn erg belangrijk zijn. Het is een periode waarin men onafhankelijker wordt en zijn/haar eigen mening en waarden ontwikkelt.

Tijdens de tieneravonden worden vriendschappen gebouwd en waarden overgebracht. Er is ruimte voor spelletjes en samen eten. Ook wordt er een gesprek aan gegaan over onderwerpen die relevant zijn voor de tieners, zoals angst en depressie, pestgedrag, drugs en vriendschap. We positioneren ons vanuit de Bijbel, maar vinden het belangrijk dat een ieder zich durft uit te spreken, ook als ze een andere mening hebben.

Er zijn twee groepen (10 -12 jaar en 13-16 jaar). Veel tieners zijn als kind al ingestroomd. We investeren dus in jarenlange relaties en er zijn nu aantal tieners die meehelpen met de kringloopwinkel of met de fietsgroep.

Germano heeft deze fietsgroep ook voor de tieners. Een eigen fiets hebben de meesten niet. Samen fietsen, de sloppenwijk op een nieuwe manier waarderen of juist even achter zich laten. Er is zoveel animo dat ze hun deelname moeten afwisselen.
Andere activiteiten die we aanbieden zijn cursus Engels, handenarbeid en computer. Ook gaan we jaarlijks op kamp met elkaar.

ALFABETISERING VOOR VOLWASSENEN

Op aanvraag van de wijkbewoners in Vila Fazendinha, bieden we een alfabetiseringscursus aan. We hebben zelf materiaal ontwikkeld dat goede resultaten geeft en specifiek gericht is op volwassenen. Dromen komen uit!

KRINGLOOPWINKEL

Wekelijks is de kringloopwinkel geopend op zaterdagmiddag. Dit doen we zodat mensen de mogelijkheid hebben om op een toegankelijke en praktische manier te investeren in hun gezin. Het stimuleert de autonomie van de wijkbewoners; ze hebben het zelf gekocht, dat geeft eigenwaarde.

Tevens wordt hiermee het project (deels) gefinancierd en zo wordt geld uit de wijk, weer terug in de wijk en haar bewoners geïnvesteerd.