OVER ONS

Het missionaire Project‘Sta op en Schitter!’ wordt uitgevoerd door een team in samenwerking met de bewoners van de sloppenwijk Vila Fazendinha in Belo Horizonte, Brazilië, sinds januari 2014.

Het doel van het project is om wijkontwikkeling te bevorderen door de wijkbewoners in hun waarde te laten. We geloven dat het Gods wil is om gerechtigheid, vrede en vreugde te brengen (Romeinen 15:13).
We richten ons op het stimuleren en bijdragen aan de ontwikkeling van de eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke vaardigheden. Daarnaast op de ontwikkeling van een visie en toekomstperspectief.
Wijkontwikkeling vindt namelijk voornamelijk plaats vanuit persoonlijke ontwikkeling.

We zien onderwijs als essentieel onderdeel in dit proces. Daarnaast is het bouwen van relaties fundamenteel om mensen in hun kracht te zetten.
Om die reden werken met kleine groepen tijdens alle activiteiten en hebben de oprichters van het project ervoor gekozen om deel te worden van de sloppenwijk door er te wonen.
Het project is opgericht door de Braziliaanse Germano en zijn Nederlandse vrouw Lonneke. Zij werken samen met vrijwilligers en leerkrachten in de verschillende activiteiten die ‘Sta op en Schitter!’ aanbiedt.
De algemene administratie wordt gedaan door een bestuur bestaande uit 6 vertegenwoordigers. Zij vergaderen twee keer per jaar.

MISSIE

Het Koninkrijk van God brengen, ‘empowerment’bevorderen en wijkontwikkeling stimuleren.

VISIE

Gerechtigheid, vrede en vreugde brengen aan individuen, gezinnen en de sloppenwijk (Romeinen 15:13)
Voorzien in het welzijn van het individu, versterken van gezinnen en een impact genereren op de wijk

WAARDEN

  • Gerechtigheid
  • Waarderen van relaties
  • Afhankelijkheid van God
  • Werken met veel inzet en toewijding
  • Betrokkenheid van de wijk

BESTUUR

GERMANO

president en oprichter

ANA CAROLINA

2e penningmeester

LONNEKE

vice- presidente en oprichtster

LEONARDO

2e secretaris

MARCELO

1e penningmeester

LUISA

1e secretaris