Project Sta op en schitter is een kerkgenootschap. We vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met je gegevens houdt het volgende in:

Verwerking van gegevens

Wij houden persoonsgegevens bij om met jou te kunnen communiceren en voor de administratieve verwerking van donaties houden we ook bankgegevens bij. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, evt. bankgegevens en kerkelijke achtergrond)

Al deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Personen jonger dan 16 jaar

Project Sta op en schitter verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Bezoek aan onze website 

Project Sta op en schitter gebruikt op haar website projectstaopenschitter.nl geen cookies.

Beveiliging van gegevens 

Project Sta op en schitter heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of laten verwijderen. Je kunt je vraag of wijziging per email doorgeven aan de administratie van Project Sta op en schitter: [email protected]

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

We zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt hiervoor een verzoek indienen per e-mail, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Project Sta op en schitter: [email protected]

Vragen over privacy beleid 

Project Sta op en schitter houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan via email contact op met ons op: [email protected]